Stichting People to People
Westeinde 271a
1647 MN Berkhout (N-H)
tel: 0229-551819
e-mail  
     
 

Actueel

ANBI
P2P is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw giften, uiteraard met in acht name van de regels die daarvoor gelden, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Beloningsbeleid bestuurders
De Stichting People to People is opgericht uit idealisme en betrokkenheid met EthiopiŽ en haar inwoners. Zowel het bestuur als de vrijwilligers krijgen geen beloning anders dan waardering en dragen zelf de kosten van hun hobby. Sterker zelfs de kosten van de KvK en het beheer van de site worden direct door de bestuurders betaald. Alleen de bankkosten komen voor rekening van de Stichting. Jaarlijks ontvangen de sponsors het financiŽle overzicht in hun mailbox.

Beleidsplan
De verplichtingen van de Stichting worden stap voor stap afgebouwd, nieuwe verplichtingen worden niet aangegaan. Eventuele extra middelen zullen worden besteed aan de scholen in Lalibela

Karakteristieken op 31 december 2020

  • People to People steunt nog 2 gezinnen in Lalibela.
  • 2 leerlingen worden geholpen met hun beroepsopleiding
  • In diverse steden studeren 6 studenten met hulp van de stichting.

Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat de wereld een jaar later op zijn kop zou staan. Een mondiale vijand neemt het tegen ons op en wij moeten wereldwijd verdedigingslinies aanleggen. Ik vind het zelf waardevol dat, ondanks alle onderlinge verschillen, alle continenten samen aan een oplossing werken. In EthiopiŽ vinden ze het gevecht tegen het virus nog niet erg genoeg daar voegen ze er ook nog een etnisch conflict bij dat inmiddels ontaard is in een binnenlandse oorlog.

Als gevolg van dat alles schrijf ik dit jaar de nieuwsbrief niet in mijn vertrouwde hotelkamertje in Lalibela maar in mijn eveneens zeer vertrouwde werkkamer in Berkhout. Geen “ooggetuige” verslag maar gelukkig wel wat actuele informatie. Dat had ook anders kunnen zijn want de communicatiekanalen zijn nu en dan enige tijd geblokkeerd geweest. Geen internet, geen telefoon niets werkte er meer. Wat de impact van al deze misŤre op ons hulpprogramma betekent probeer ik hieronder te duiden:

Lalibela

Het centrum van het etnische conflict ligt op ongeveer 350 km. van Lalibela. Gelukkig is het in Lalibela veilig. Er is wel een eenheid militairen neergestreken om, met name, de historische kerken te beveiligen. In Lalibela wonen amper mensen uit andere bevolkingsgroepen en dat houdt de kans op gewelddadigheden klein. Verleden jaar heb ik toevallig nog met een groepje mensen zitten praten over de risico’s van een eenzijdige economie. Het inkomstenmodel in Lalibela is gebaseerd op toerisme en nauwelijks op andere activiteiten. We hadden toen niet kunnen bevroeden dat onze vermoedens zo snel getoetst zouden worden. Geen toeristen meer, hotels dicht en restaurants gesloten. Medewerkers worden ontslagen en de relatieve welvaart stroomt, door de afwezigheid van sociale voorzieningen, als regenwater de bergen af.

Scholen

De scholen werden al vroeg in het schooljaar gesloten en zijn nu weer geleidelijk opgestart. De nationale examens zijn uitgesteld waardoor er geen doorstroming is naar het hogere onderwijs. Het is de verwachting dat daar de komende weken verandering in komt. Omdat ik dit jaar dus niet in EthiopiŽ ben geweest zijn er ook geen studiematerialen aan de scholen gegeven.

Gezinnen
We hebben nog twee gezinnen in ons programma, maar die zullen wij vanaf volgend jaar om administratieve redenen toevoegen aan ons studentenbestand. Dat betekent dat zij een keer per jaar een toelage op hun bankrekening krijgen. Na 21 jaar hebben we dan ook afscheid genomen van onze medewerker die de maandelijkse betaling aan de gezinnen deed.

Studenten
Dit jaar hadden er twee studenten moeten afstuderen maar omdat zij halverwege het jaar hun universiteiten moesten verlaten is dat niet gelukt. Sinds kort zijn ze met een extension programma begonnen en laten we hopen dat zij nu wel het eindpunt kunnen bereiken. Natuurlijk hebben we ze met wat extra geld geholpen. Ook de andere studenten zijn weer aan de slag om het verloren studiejaar alsnog tot een goed einde te brengen. Ook hier hebben wij extra geld gegeven om die periode te overbruggen. Wij blijven de ontwikkelingen in Lalibela goed volgen en zullen adequaat reageren als dat van ons verwacht wordt.


 

 

Stichting People to People, directe ontwikkelingshulp aan EthiopiŽ
Banknr:
NL22 INGB 0009 4752 63 - KVK: 37104577 - Fisc. nr: 8163 69 719